| 0 سبد خرید

لیست مقاله ها

0 524
مزایای آموزشهای مالتی مدیا

. آموزش به روش مالتی مدیا، آموزشی مبتنی بر سرگرمی است که در آن برای انتقال مفاهیم درسی، از رسانه‌های بسیار متنوعی مانند رسانه‌های زیر استفاده میشود: