| 0 سبد خرید

رو نمایی از سایت لوح سما

سایت لوح سما در اول دی ماه سال 96 رونمایی خواهد شد . در این سایت به صورت تخصصی محصولات و محتواهای آموزشی مورد نیاز دانش آموزان در یک بستر واحد در کل کشور عرضه خواهد شد . دانش آموزان عزیر می توانند نیازمندیهای خود را به سهولت و اطمینان از این سایت تهیه نمایند . همچنین این سایت یک بستر محتوایی جهت پدیدآورندگان محتواهای آموزشی می باشد تا از این طریق محتواههای خود را به مخاطبین خود ارائه نمایند.

رو نمایی از سایت لوح سما
پنجشنبه 16 آذر 1396 - 12:52:38 1189 آخرین بازدید : چهارشنبه 6 مهر 1401 - 21:46:21